Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

MalinaMalinowa
3982 6e68 500
"Kiedy dochodzi do miłości, trzymamy się uparcie i kurczowo iluzji – świadomych i nieświadomych wyobrażeń tego – jak rzeczy powinny się mieć. Zakochujemy się w kimś, z kim (poniekąd i dlatego, że miłość jest ślepa) utożsamiamy doskonałe spełnienie wszystkich naszych pragnień.
Dobra wiadomość to ta, że nierzadko więź między mężem a żoną jest silniejsza niż ciężar krzywd, jakie mogą sobie nawzajem wyrządzić. 
Zła wiadomość to ta, że żadne dwie dorosłe osoby nie są w stanie wyrządzić sobie tyle krzywdy co mąż i żona."
Jurg Willi, "Związek dwojga"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
MalinaMalinowa
8215 23a2 500
Reposted fromxanth xanth viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
MalinaMalinowa
Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, że bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd.
— Hłasko, Sowa córka piekarza
Reposted fromwstydem wstydem viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

July 18 2017

MalinaMalinowa
Reposted fromula ula viaMaryiczary Maryiczary
MalinaMalinowa

Muminki

Bobek do Małej Mi:
- Poczęstowałbym cię cukierkiem, ale się boję.
- Czego się boisz?
- Że weźmiesz.
Reposted fromlynka lynka viaMaryiczary Maryiczary
MalinaMalinowa
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
MalinaMalinowa
MalinaMalinowa
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahardbitch hardbitch
MalinaMalinowa
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viahardbitch hardbitch

August 12 2017

MalinaMalinowa
3982 6e68 500
"Kiedy dochodzi do miłości, trzymamy się uparcie i kurczowo iluzji – świadomych i nieświadomych wyobrażeń tego – jak rzeczy powinny się mieć. Zakochujemy się w kimś, z kim (poniekąd i dlatego, że miłość jest ślepa) utożsamiamy doskonałe spełnienie wszystkich naszych pragnień.
Dobra wiadomość to ta, że nierzadko więź między mężem a żoną jest silniejsza niż ciężar krzywd, jakie mogą sobie nawzajem wyrządzić. 
Zła wiadomość to ta, że żadne dwie dorosłe osoby nie są w stanie wyrządzić sobie tyle krzywdy co mąż i żona."
Jurg Willi, "Związek dwojga"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
MalinaMalinowa
8215 23a2 500
Reposted fromxanth xanth viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
MalinaMalinowa
Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, że bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd.
— Hłasko, Sowa córka piekarza
Reposted fromwstydem wstydem viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

July 18 2017

MalinaMalinowa
Reposted fromula ula viaMaryiczary Maryiczary
MalinaMalinowa

Muminki

Bobek do Małej Mi:
- Poczęstowałbym cię cukierkiem, ale się boję.
- Czego się boisz?
- Że weźmiesz.
Reposted fromlynka lynka viaMaryiczary Maryiczary
MalinaMalinowa
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
MalinaMalinowa
MalinaMalinowa
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahardbitch hardbitch
MalinaMalinowa

Muminki

Bobek do Małej Mi:
- Poczęstowałbym cię cukierkiem, ale się boję.
- Czego się boisz?
- Że weźmiesz.
Reposted fromlynka lynka viaMaryiczary Maryiczary
MalinaMalinowa
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
MalinaMalinowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl