Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

MalinaMalinowa
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto! ❤️

— Gabriela Gargaś

November 13 2019

MalinaMalinowa
Wiele kobiet za wszelką cenę pragnie dorównać mężczyznom. Cóż za brak ambicji...

October 16 2019

MalinaMalinowa
Szczęście jest pragnieniem powtarzalności. 
— M. Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted frombrainless brainless viapiehus piehus
MalinaMalinowa
Może jutro zgaśnie słońce. Przecież może.
— Edward Stachura, Się
Reposted fromdojenka dojenka viapiehus piehus

September 30 2019

MalinaMalinowa

„Przynosili kwiaty.
Pisali.
Chcieli mnie
trzymać za ręce.
Jednak
kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.”

September 02 2019

MalinaMalinowa
Kochać to znaczy wziąć w objęcia i przetrwać wiele końców i wiele początków.
MalinaMalinowa
Gdy na ziemskim padole z obustronnych nieprzewidzeń domniemanie dopadłszy zawżdy fałszywą nutą podkarmiać Cie będzie, niech srogi łomot najgłębszego w sercu pierwiosnka zakwitłszy zdusi w zarodku nieporadne Brzemię. I jak wiosna co wzlata gdy, ukryty cicho pękł zwłaszcza kiedy brakuje jednakiego porywu. Niech zanagla co dobre, niech obiera co srogie, niechaj w serce zagląda niech nie mówi nie mogę! Niechaj może gdy nieme skruchy bez skruch się kruszą, niech w euforii ekstazie zapobiegną katuszą. Tym to wierszem nadobnym chciałam nazwać co czuje i w dnia afirmamencie z głoooośna Tobie Winszuje! 

August 19 2019

MalinaMalinowa
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapiehus piehus
MalinaMalinowa
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

MalinaMalinowa
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataszka ataszka
MalinaMalinowa
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahardbitch hardbitch
MalinaMalinowa
1368 46d6
Reposted fromthetemple thetemple viapiehus piehus
MalinaMalinowa
1364 c60c 500
Reposted fromthetemple thetemple viapiehus piehus
MalinaMalinowa
4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix viapiehus piehus
MalinaMalinowa
2438 5fa6 500
Gdańsk, 2019.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapiehus piehus

August 05 2019

MalinaMalinowa
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viadoubleespresso doubleespresso
MalinaMalinowa
Czasem nie trzeba siły by przy czymś trwać, czasem trzeba siły by to puścić.
— J.C. Watts
MalinaMalinowa
...po prostu żyj dniem dzisiejszym. Tylko dziś jest ważne. Wczoraj może nas zepchnąć w żale i smutek. Jutro może spowodować, że będziemy się bać. Lecz z dziś, z tym jednym dniem życia, poradzimy sobie.
— Regina Brett
MalinaMalinowa
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
MalinaMalinowa
Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci, zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet pus­te miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc.
— Halina Poświatowska "Opowieść dla przyjaciela"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl