Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

8331 8de0 500

margothsheart:

by Haenuli Shin

March 19 2017

MalinaMalinowa
Świat się zmienia, życie mnie doświadcza, inni mądrzeją, jeszcze inni głupieją, wspomnienia się mnożą, obsesje powszednieją, sny wracają, drzewa rosną, brama rdzewieje, ci, co byli w porządku okazali się śmieciami, ci, co byli podejrzani okazali się z brylantów, woda płynie, psom wypadają zęby, znajomym rosną brzuchy, księżyc blednie, perfumy potrzebne coraz mocniejsze, buty większe, łzy wyschły, dni powszednieją, samotność staje się kojąca, zwierzęta bliższe niż ludzie, mleko szkodzi, jabłka okazują się niesmaczne, uśmiechy ludzkie są krótsze i mniej szerokie, za każdą radość chce się całować ziemię, dzień zachwyca, noc ulubiona, byle co się podoba, wspaniałość jest lekceważona, słowa przekroczyły granice, barwy się pogłębiły, kolor czarny jednak okazał się nudny, kwiaty wydaje się kwitną zbyt łatwo i zbyt atrakcyjnie, chleb szkodzi, wiatr męczy, słońce jest zbyt, zachwyt rzadszy, pogarda głębsza, tęsknoty falują według krzywej nieskończoności, minuty uciekają, czas już nigdy nie stoi, płacz dziecka przeraza do paniki, śmiech zbytni przeraża równie, młodzi wiedzą więcej niż starzy, starzy budzą czułość naiwnością, zło jest modne, a we mnie sił coraz mniej..
8948 9d66 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapiehus piehus
MalinaMalinowa
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viapiehus piehus
MalinaMalinowa

March 17 2017

MalinaMalinowa
5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viapiehus piehus

March 06 2017

MalinaMalinowa
8769 40f9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
MalinaMalinowa
4940 6ca2
Reposted frommental-cat mental-cat viaataszka ataszka

February 27 2017

MalinaMalinowa
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaaheavyheart aheavyheart
MalinaMalinowa
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viapiehus piehus
MalinaMalinowa
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viapiehus piehus

February 24 2017

MalinaMalinowa
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viapiehus piehus
MalinaMalinowa
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapiehus piehus
MalinaMalinowa
1057 45b9 500
Reposted fromjozefspace jozefspace viaMaryiczary Maryiczary

February 20 2017

MalinaMalinowa
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaaheavyheart aheavyheart

July 05 2015

MalinaMalinowa
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viaaskman askman
MalinaMalinowa

July 03 2015

MalinaMalinowa
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viaarrependimento arrependimento
MalinaMalinowa
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viaarrependimento arrependimento
MalinaMalinowa
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl