Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

MalinaMalinowa
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios viasininen sininen
MalinaMalinowa

Uśmiechu do bólu policzków. Motyli w brzuchu.dożywotnia Zauroczenia. Wina nad Wartą. Nieprzespanych nocy. Letnich pocałunków. Gorącego zapomnienia. Bezwstydnego szaleństwa. Słodkiej beztroski. Wszechogarniającej młodości. Stu wyborów na sekundę.

A teraz tylko wolności, szacunku i nowych początków.

Wolności, wolności wolności.

Zmieniona bezpowrotnie. Toast za mą głupotę.

Cena .

MalinaMalinowa
"Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku."

— (via skryt-a)

Polub Kobiety, które mają klasę. ⬅️💪❤️

July 13 2018

MalinaMalinowa
Nie słowa, ale spełnione obiet­ni­ce bu­dują zaufanie!

May 03 2018

MalinaMalinowa

"Nie zajmuj się głupstwami. Głupstwo, błahość ściąga cię w dół. Nie daj się. Trzymaj się pazurami wierzchołka. Uprawiaj wspinaczkę. Uprawiaj kult góry" 

April 23 2018

MalinaMalinowa
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie. Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.

April 06 2018

MalinaMalinowa
Play fullscreen
Moja ulubiona od Agnieszki.  Noce przeryczane do rana i zawsze jak słuchałem, to miałem ciarki...  Zabawnie. Nie wiem już czemu służyło takie przeżywanie i pogłębianie tych negatywnych emocji. Noc w noc. Całymi latami. Poszukiwaniu. Chyba czegoś po prostu szukałem...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
MalinaMalinowa
"Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości."
Leopold Tyrmand "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
MalinaMalinowa
Play fullscreen
zabawne, chciałbym żeby ktoś potrzymał mnie za rękę...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
MalinaMalinowa

April 05 2018

MalinaMalinowa
"Nie bierz do siebie tego, co inni o Tobie mówią. Szczególnie, kiedy zamiast pomagać – zniechęcają. Tylko Ty wiesz na co naprawdę Cię stać! Słowa innych weź pod uwagę jako informację zwrotną, ale nigdy nie bierz ich za stan faktyczny tego, jaki jesteś."

~ Michael Jordan
MalinaMalinowa
Im prościej żyjesz, tym jesteś szczęśliwszym człowiekiem.

March 22 2018

MalinaMalinowa
7923 47f0
Reposted fromtfu tfu viarichardm richardm
MalinaMalinowa
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viasatyra satyra
MalinaMalinowa
MalinaMalinowa
MalinaMalinowa
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viasatyra satyra
MalinaMalinowa
2601 0739 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyra satyra
MalinaMalinowa
3038 2e2e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra
MalinaMalinowa
Reposted fromshakeme shakeme viaataszka ataszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl